Phòng VIP

Phòng VIP: Mang đậm cảm hứng nghệ thuật từ các tác phẩm hội họa.


Thời gian phục vụ: 10:00 – 22:00
Vị trí: Tầng thượng
Thiết kế: Mang đậm cảm hứng nghệ thuật từ các tác phẩm hội họa
Đồ Ăn: Thực đơn chọn sẵn theo phong cách Á – Âu
Sức chứa: 8-12 chỗ