Phòng VIP

Phòng VIP: Mang đậm cảm hứng nghệ thuật từ các tác phẩm hội họa.


  • Thời gian phục vụ: 10:00 – 22:00
  • Vị trí: Tầng thượng
  • Thiết kế: Mang đậm cảm hứng nghệ thuật từ các tác phẩm hội họa
  • Đồ Ăn: Thực đơn chọn sẵn theo phong cách Á – Âu
  • Sức chứa: 8-12 chỗ

THỰC ĐƠN

HÌNH ẢNH

Translate »